Technik BOZP / Technik požiarnej ochrany

cvmango ID: 1480

Kandidát je absolvent vysokej školy, oblasť Špeciálne Inžinierstvo. Po skončení štúdii pôsobil 4 mesiace ako Zástupca vedúceho skladu kde získal skúsenosti s manažmentom a koordináciou procesov, správou osobný ochranných prostriedkov (PPE), dozorom a školeniami ohľadom zdravia, bezpečnosti práce a ochranou pred požiarom. V súčasnosti pôsobí prvý rok ako Inžinier zdravia a bezpečnosti a Špecialista pre požiarnu ochranu v spoločnosti zameranej poskytovanie služieb daného charakteru. Kandidát disponuje certifikátmi Inžinier zdravia a bezpečnosti a Špecialista požiarnej ochrany.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.