Technik požiarnej ochrany / Bezpečnosť pri práci / Vedúci oddelenia / Oblastný manažér

cvmango ID: 5031

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
04/2017 - trvá

Vedúci oddelenia BOZP a OPP

Zameranie spoločnosti: Protipožiarna ochrana

 • výkon činnosti bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany v organizáciách
 • koordinácia BOZP na stavbách.
 • manažment chodu a rozvoja oddelenia preventívnych a ochranných služieb pre Nitriansky, Trnavský a Bratislavský kraj.
 • manažment výkonu činností pridelených technikov

09/2016 - 04/2017

Bezpečnostný technik / Technik požiarnej ochrany / Koordinátor BOZP

Zameranie spoločnosti: Inžinierske činnosti a poradenstvo

 • výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany v organizáciách, koordinácia BOZP na stavbách

12/2015 - 12/2016

SZČO / Technik požiarnej ochrany / Bezpečnostný technik

 • výkon činnosti bezpečnostného technika
 • výkon pracovnej zdravotnej služby pre 1. a 2. kategóriu

08/2015 - 08/2016

Vedúci prevádzky

Zameranie spoločnosti: Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom

 • vytváranie cenových ponúk
 • riadenie prác na stavbe
 • vytváranie harmonogramu prác
 • vytváranie rozpočtov stavieb
 • koordinácia dodávateľov

Vzdelanie / Education
2010 - 2015

Technická fakulta

Prevádzková bezpečnosť techniky / Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
2006 - 2010

Stredná priemyselná škola stavebná

Technické a informačné služby
2019

Kurz: Odborná príprava §21 - Elektrotechnik
2018

Kurz: Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika
2016

Kurz: Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu LEKTOR
2015

Kurz: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany
2015

Kurz: Odborná príprava bezpečnostných technikov