Technik / Robotista

cvmango ID: 4480

Kandidát najrozsiahlejšie pracovné skúsenosti nadobudol na pracovnej pozícii Technik / Robotista. Aktuálne pôsobí vo výrobnej spoločnosti, kde je zodpovedný za servis, preventívnu údržbu, úpravu dráh a nastavovanie robotov. Kandidát absolvoval v tejto oblasti aj školenie na programovanie. Pracoval na oddelení výroby pre automotive. Následne pracoval na pozícii Technik prevádzky bol zodpovedný za funkčnosť výrobných zariadení, roboty a preventívnu údržbu. Dôvod odchodu bol úpadok firmy. Kandidát na predchádzajúcich pozíciách nadobudol skúsenosti s opravami strojov a zariadení. Išlo najmä o elektro opravy. Kandidát má platný § 22.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.