Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Testovací inžinier

cvmango ID: 956

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním zameraným na výrobné zariadenia a systémy. V súčasnosti 2.rok pracuje na pozícii Testovací inžinier, kde má na starosti testovanie vyvíjaných prvkov, analýzu testovacích vzoriek, vyhodnocovanie výsledkov a vypracovanie hodnotiacich správ. Využíva rôzne meracie zariadenia, pomocou ktorých merajú vopred definované hodnoty materiálov a komponentov. Pravidelne sa zúčastňuje telekonferencií (do 15 ľudí) s materskou spoločnosťou v zahraničí. Aktívne spolupracuje s oddelením výskumu, kvality a oddelením reklamácií. Má aktívnu znalosť anglického jazyka.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.