Účtovník

cvmango ID: 5186

Kandidátka s vysokoškolským vzdelaním a skúsenosťami na pozícií Účtovníčky. Bola zodpovedná za spracovávanie a zasielanie faktúr, účtovníctvo, komunikáciu so zahraničím a podobne. Taktiež získala skúsenosti s cestnými príkazmi, HR, kvalitou, tlmočením, nákupom a inou administratívnou prácou. Zodpovedná a komunikatívna kandidátka, ktorá dbá na detail .Aktívna znalosť nemeckého jazyka.

Pracovné skúsenosti / Work experiences
08/2018 - 06/2019

Účtovník

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom a sanitárnymi zariadeniami

 • spracovávanie a zasielanie faktúr , potvrdenky a bankové doklady
 • komunikáciu so zahraničím (Nemecko, Rakúsko)
 • ďalšie administratívne činnosti

07/2008 - 12/2010

Pomocný účtovník

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s chemickými výrobkami

 • spracovanie a zaučovanie faktúr
 • pokladňa
 • faktúry za rezerváciu
 • potvrdenky a bankové doklady

06/2007 - 06/2008

General Affairs Leader

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

 • podpora managementu pri vzniku spoločnosti, tlmočenie, prekladanie
 • vedenie HR agendy
 • vedenie kvality podľa DIN ISO 9001:2000

11/2004 - 07/2007

Asistentka riaditeľa

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami

 • hospodárska korešpondencia, koordinácia termínov, plánovanie služobných ciest
 • vedenie pokladne, fakturácia
 • vedenie kvality podľa DIN ISO 9001:2000
 • koordinácia HR
 • inzercia, PR, nákupca

06/2003 - 06/2004

Prepážkový pracovník

Zameranie spoločnosti: Bankové služby

 • vklady, výbery, prevody
 • založenie príp. zrušenie účtu, vkladnej knižky

06/2002 - 06/2003

Mzdový účtovník

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s chemickými výrobkami

 • výpočet a zaúčtovanie miezd
 • účtovanie banky, pokladne, faktúr
 • cestovné príkazy

Vzdelanie / Education
2005 - 2008

Katedra politológie

Politológia
1993 - 1997

Obchodná akadémia

Účtovníctvo, ekonomika, marketing
2012 - 2014

Kurz: Nemecký jazyk

2006

Kurz: ISO 9001:2000

1998 - 2000

Kurz: Holandský a anglický jazyk