Vedúci nákupu / Nákupca

cvmango ID: 2015

Kandidát so skúsenosťami z pozície Špecialista na obstarávanie. Získal znalosti a zručnosti zo všetkých úrovní obstarávania- operatívne, projektové a strategické obstarávanie. Upravil proces obstarávania po rozdelení spoločnosti. Taktiež vytvoril nový tím, implementoval možnosti šetrenia nákladov, implementoval KPI a vytvoril pracovné pokyny, hodnotenie a audity dodávateľov v spolupráci s oddelením kvality. Bol zodpovedný aj za prejednávanie zmluvných podmienok s dodávateľmi. Kandidát je orientovaný na procesy, ktoré sú základom dobre fungujúceho oddelenia. Komunikatívny kandidát, ktorý chápe dôležitosť udržiavania dobrých vzťahov s dodávateľmi. Jeho prioritou je práca v oblasti obstarávania, kde je mu umožnené efektívne prispôsobiť procesy a rokovať s dodávateľmi so zameraním na jeho zákazníkov. Znalosť anglického jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu uchádzača.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.