Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Vedúci skladu / Nákupca

cvmango ID: 5347

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
02/2017 - trvá

Referent špecialista

Zameranie spoločnosti: Vzdelávacie zariadenie

 • zastrešenie chodu oddelenia po operatívnej stránke
 • vedie a motivovanie zamestnancov (tímu 10 zamestnancov)
 • spracúvanie dochádzky u podriadených v SAP-e

08/2016 - 11/2016

Administrátor servisnej podpory

Zameranie spoločnosti: Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov

 • otvorenie a priradenie servisných požiadaviek,
 • spracovanie objednávok
 • príprava faktúr (ceny a marže)

05/2015 - 08/2015

Asistent skladu

Zameranie spoločnosti: Logistická spoločnosť

 • implementácia nového systému skladového hospodárstva “Prime Now”
 • testovanie a uvedenie do prevádzky “one-hour delivery”
 • vedenie a motivácia zvereného úseku, zadávanie úloh a ich kontrola
 • zodpovednosť za poriadok v sklade
 • riešenie denných prevádzkových potrieb
 • komunikácia a spolupráca s ostatnými oddeleniami

02/1997 - 08/2014

Obstarávanie / Nákupca

Zameranie spoločnosti: Dodávateľ energií

 • prieskum trhu
 • koordinovanie výberových konaní
 • rokovania s dodávateľmi, právnym a finančným oddelením
 • vystavenie objednávok v programe SAP R3 MM
 • obstarávanie materiálu/služieb podľa zákona o verenom obstarávaní
 • vedenie reklamačných konaní
 • zakladanie a udržiavanie kariet materiálov KZM v SAP MM
 • optimalizácia skladového materiálu v SAP MM cez MRP
 • plánovanie a zabezpečenie prepráv, komunikácia s dopravcami

Vzdelanie / Education
1980 - 1984

Stredné odborné učilište elektrotechnické

2001

Kurz: Zákon o verejnom obstarávaní

1994

Kurz: Sprievodca

1993

Kurz: Taliansky jazyk