Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Vedúci skladu / odbytu

cvmango ID: 3946

Kandidát, ktorý začínal na pozícií Odbytového asistenta, na ktorej nadobudol skúsenosti v oblasti spracovania objednávok a vytvárania dokumentácie. Okrem toho sa venoval aj vystavovaniu faktúr, nahrávaniu tovaru do systému a riešeniu reklamácií. V spoločnosti zaoberajúcej sa elektronikou začínal na pozícií Skladníka a po 6 mesiacoch bol povýšený na pozícii Vedúceho skladu. Mal možnosť nastaviť skladové procesy takmer od začiatku. Proaktívne sa zapája do diania spoločnosti a zaujímajú ho moderné riešenia, aj z toho dôvodu prevzal na seba zodpovednosť za e-shop, hoci s ním nemal predchádzajúcu skúsenosť. Vedie tím 6 skladníkov a pravidelne kontroluje ich prácu. Aktívna znalosť anglického jazyka.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.