Vedúci TPV / Technický manažér / Technický riaditeľ

cvmango ID: 3201

Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa so zameraním na Konštrukciu a dopravnú techniku. Má 20+ ročné skúsenosti s riadiacich pozícií ako Vedúci oddelenia rozvoja, Vedúci TPV, Vedúci konštrukcie, Technický riaditeľ a Riaditeľ výskumu a vývoja v strojárskom priemysle. Ako Vedúci oddelenia má skúsenosti s riadením cca 12-25 ľudí (technológovia, CNC programátori, konštruktéri, plánovači výroby), vedením projektov so zameraním na prototypovú výrobu, vytváraním layoutov liniek, plánovaním technologického rozvoja na 10 rokov dopredu a jeho obhajoba pred TOP manažmentom, kalkuláciou cenových limitov, navrhovaním opatrení pre zlepšenie výrobných procesov a v neposlednom rade aj motivovaním zamestnancov na oddelení. Ako Technický riaditeľ zodpovedal za oddelenia konštrukcie, technológie, zmenového riadenia, nástrojárne a skúšobne. V aktuálnom zamestnaní sa mu podarilo získať financie zo štrukturálnych fondov na rozvoj strojového parku vo výške 700 000€ (celkový projekt bol v hodnote 1 mil.€).

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.