Vedúci výrobného úseku

cvmango ID: 1921

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním v odbore Priemyselné inžinierstvo. Má skúsenosti v automobilovom priemysle. Získal skúsenosti s časovou analýzou REFA, vytváraním rozvrhu využitia pracovných miest, vytváraním layoutov v AutoCADe, riadením tímu. Bol zodpovedný aj za zlepšovanie výrobných procesov, implementáciou najmodernejších technológií, nastavovaním procesov, koordináciou stretnutí. Kandidát ročne koordinuje asi 7-8 dlhodobých projektov. Znalosť FMEA, Kaizen, MTM, RFEA, VSM, Lean a projektového manažmentu. Aktívna úroveň anglického jazyka (B2). Proaktívny a ambiciózny kandidát, ktorý má dobré komunikačné a prezentačné zručnosti.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu uchádzača.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.