Vedúci výroby

cvmango ID: 2028

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním. Pracovné skúsenosti z pozície Vedúceho výroby nadobudol vo viacerých výrobných spoločnostiach. Je zodpovedný za riadenie výroby, riadenie oddelenia skladu a údržby, vedenie zamestnancov, odstraňovanie problémov a prestojov. Pôsobí aj ako Interný audítor. Kandidát zaviedol poriadok a BOZP. Kandidát je orientovaný na komunikáciu s ľuďmi. Dlhodobo drží oddelenia za ktoré je zodpovedný v 5% fluktuácii. Taktiež je zameraný na zefektívňovanie výroby. Rád vyhľadáva „úskalia“, ktoré by mohol napraviť a vylepšiť.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.