Výrobný riaditeľ / Krízový manažér

cvmango ID: 223

Kandidát so silným technickým zázemím. Vysokoškolské vzdelanie získal na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta metalurgie. Má prax v obore zlievarenstva a liatia kovov, cez návrh technológie, posudzovanie technickej dokumentácie, vedenie zamestnancov, investícií, optimalizáciu výroby, usporiadanie a zvýšenie produktivity prostredníctvom nasledujúcich nástrojov: Lean, Kaizen, TPM, FMEA. Skúsenosti s krízovým riadením. Spoločnosť v strate dokázal zvýšením produkcie dostať do pozitívnych výsledkov. Zmenil technológiu, systém predaja, zamestnancov. Bol úspešný aj v rozšírení a zefektívnení výroby, znižovaní výrobných nákladov, zlepšeniu systému kvality. Zaviedol nový bonusový systém pre výrobných robotníkov, "nové usporiadanie" výrobnej haly, skrátil výrobný cyklus o 16%.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.