Zákaznícka servis / Cestovný ruch / Finančný poradca

cvmango ID: 4573

Kandidátka bola 10 rokov v zahraničí - vo Švajčiarsku v oblasti cestovného ruchu a gastronómie. Pracovala ako delegát a sprievodca. Starala sa o klientov a vybavovala rôzne sťažnosti. Potom sa presunula na výletnú loď, hotely a kasína, kde pracovala ako barman, recepčná a krupiér. Denne používala anglický a nemecký jazyk v hovorenej podobe s hosťami. Po 10 rokoch sa rozhodla vrátiť na Slovensko. Pracuje ako Finančná poradkyňa na živnosť. Zaoberá sa poistením, pôžičkami a akvizíciami nových klientov. Má plynulú angličtinu a nemčinu, obidve na úrovni B2 až C1. Jej rodným jazykom je maďarčina. V MS Excel dokáže pracovať s rôznymi tabuľkami a dátami. Kandidátka je veľmi milá a komunikatívna. Rada by pracovala s ľuďmi prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo osobne.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.