Zememerač/Geodet

cvmango ID: 5028

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
08/2018 - trvá

Zememerač/geodet

Zameranie spoločnosti: Geodetické činnosti

  • geodetické merania všetkého druhu, vytyčovanie stavieb, účelové mapy, meranie a vytyčovanie inžinierskych sieti a pozemkov
  • zameranie stavieb na digitálne mapy a geometrické plány
  • post- processing vypracovanie meračských dokumentácii na odovzdanie

03/2017 - 07/2018

Zememerač/geodet

Zameranie spoločnosti: Geodetické činnosti

  • zameranie a údržba Štátnej hranice

09/2013 - 08/2016

Zememerač/geodet

Zameranie spoločnosti: Geodetické činnosti

  • 3D laserové skenovanie na slovensku i v zahraničí
  • vedenie troch meračských skupín
  • post-processing a odovzdávanie dokumentácie meračských prác

05/2010 - 08/2013

Zememerač/geodet

Zameranie spoločnosti: Geodetické činnosti

  • meranie Štátnej priestorovej siete/ Štátnej nivelačnej siet ŠPS po celom území SR.

Vzdelanie / Education
2004 - 2008

Stredná priemyselná škola drevárska

Dizajn a tvarovanie dreva