Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Data Analyst / Business Analyst

cvmango ID: 4086
This resume has not been translated to english yet. For more informations contact us.

Veľmi priateľský a otvorený kandidát, s neformálnou komunikáciou; snaží sa nachádzať zlepšenia, učiť sa samostatne (napr. SQL, Java). Kandidát posledný rok pracoval ako finančný analytik. Bol zodpovedný za vytváranie nových reportov, pomocou OLAP a prepájal OLAP s Excelom. Pravidelne bol v kontakte s manažmentom, pripravoval ad hoc reporty a analýzy. V inej spoločnosti (IT security) bol zodpovedný za oblasť EMEA - prípravu analýz a dát pre riadenie predaja a marketingu (zameranie hlavne na predaj, marže, prognózy, trendy na trhu, trendy špecifické pre rôzne obdobia), kontrolu kvality údajov, vytváranie nových reportov. V minulosti (3 roky) pracoval v iných spoločnostiach - kontroloval údaje, reporty a bol zodpovedný za rozsiahle migrácie dát.

Register for free right now and get access to working history and education.


Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.