Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Dátový analytik / Obchodný analytik

cvmango ID: 4086

Veľmi priateľský a otvorený kandidát, s neformálnou komunikáciou; snaží sa nachádzať zlepšenia, učiť sa samostatne (napr. SQL, Java). Kandidát posledný rok pracoval ako finančný analytik. Bol zodpovedný za vytváranie nových reportov, pomocou OLAP a prepájal OLAP s Excelom. Pravidelne bol v kontakte s manažmentom, pripravoval ad hoc reporty a analýzy. V inej spoločnosti (IT security) bol zodpovedný za oblasť EMEA - prípravu analýz a dát pre riadenie predaja a marketingu (zameranie hlavne na predaj, marže, prognózy, trendy na trhu, trendy špecifické pre rôzne obdobia), kontrolu kvality údajov, vytváranie nových reportov. V minulosti (3 roky) pracoval v iných spoločnostiach - kontroloval údaje, reporty a bol zodpovedný za rozsiahle migrácie dát.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.