Investment Specialist / Privat Banking

cvmango ID: 4062
This resume has not been translated to english yet. For more informations contact us.

Veľmi príjemný, komunikatívny kandidát s osobnou dynamikou. Veľmi prirodzená prezentácia, silná obchodná motivácia, silné zameranie na ciele. Kandidát je zamestnaný v banke od roku 2013. Spočiatku ako klientský poradca a od roku 2016 ako osobný bankár - zameranie na affuentnú klientelu. Vo svojom portfóliu má približne 450 klientov (manažéri, politici, herci ...), s ktorými sa stretáva pravidelne raz mesačne. Jeho portfólio je s výnosmi nad 1500 € + 30 000€ vo vkladoch, ale má tiež v portfóliu privátnych klientov.

Register for free right now and get access to working history and education.


Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.