Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Privátny bankár / Investičný špecialista

cvmango ID: 4062

Veľmi príjemný, komunikatívny kandidát s osobnou dynamikou. Veľmi prirodzená prezentácia, silná obchodná motivácia, silné zameranie na ciele. Kandidát je zamestnaný v banke od roku 2013. Spočiatku ako klientský poradca a od roku 2016 ako osobný bankár - zameranie na affuentnú klientelu. Vo svojom portfóliu má približne 450 klientov (manažéri, politici, herci ...), s ktorými sa stretáva pravidelne raz mesačne. Jeho portfólio je s výnosmi nad 1500 € + 30 000€ vo vkladoch, ale má tiež v portfóliu privátnych klientov.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.