Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Account Manager / Country director/manager

cvmango ID: 5433

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
04/2012 - trvá

Leasing manažér / Office manažér / Personálna asistentka riaditeľa Centra

Zameranie spoločnosti: Retail leasing

Leasing manažér (06/2016 - trvá)

 • akvizícia nových nájomcov
 • posudzovanie projektov z hľadiska profitability
 • komunikácia s potenciálnymi nájomcami
 • príprava nájomných zmlúv v spolupráci s právnym oddelením
 • monitorovanie zmien týkajúcich sa nájomných zmlúv a ich implementácia do systému (ABRA, DMS)
 • plánovanie rozpočtov
 • udržiavanie dobrých obchodných vzťahov s nájomcami

Office manažér / Personálna asistentka riaditeľa Centra (04/2012 - 06/2016)

 • starostlivosť o plynulý chod kancelárie a recepcie
 • dochádzka zamestnancov a spracúvanie pokladov pre mzové účtovníctvo
 • reportovanie vedeniu a investorom na týždennej a mesačnej báze
 • príprava prezentácií
 • spolupráca a komunikácia s nájomcami
 • komunikácia s právnikmi, týkajúca sa nájomných zmlúv
 • obnova tlačív v súlade so zmenami zákona (otváracia doba, reklamačné poriadky,...)
 • spolupráca s marketingovým a technickým oddelením
 • spracovanie a odsúhlasovanie objednávok pre jednotlivé oddelenia (Marketing, Technické odd., Operatíva)
 • komunikácia s dodávateľmi, subdodávateľmi
 • administrácia interného DMS systému
 • aktívna spoluúčasť na koordinácii firemnej stratégie
 • kompletná príprava prezentácie Centra na výstavisku MAPIC 2015, 2016
 • výber a spolupráca so zhotoviteľom stánku
 • spolupráca s externou marketingovou spoločnosťou týkajúca sa dizajnu stánku a darčekocých predmetov
 • kontrola procesu realizácie stánku
 • komunikácia s organizátormi – zabezpečenie technických požiadaviek (elektrické prípojky, voda, internet,...)
 • zabezpečenie leteniek a ubytovania
 • organizácia stretnutí počas výstaviska, reprezentácia Centra a akvizícia nových nájomcov

Vzdelanie / Education
2009 - 2011

Business Management

2005 - 2008

Filozofická fakulta

Bakalárske štúdium
2012

Kurz: Manažment ľudských zdrojov

2008 - 2009

Kurz: Anglický jazyk