Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Administratívny pracovník / Account manager / Marketing

cvmango ID: 4997

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
02/2019 - 03/2020

Akvizičný obchodný zástupca

Zameranie spoločnosti: Reklamné agentúry

 • akvizícia potenciálnych zákazníkov v oblasti zmyslového marketingu
 • služby profesionálnej aromatizácie priestorov, in-store rádia, in-store digital signage, reklmné kampane v in-store kanáloch.
 • zabezpečenie obchodu od prvotného oslovenia až po uzavretie zmluvy (stretnutie, prezentácia,
 • príprava technického riešenia, cenová ponuka/tendre, realizácia
 • starostlivosť o existujúceho klienta) a s tým súvisiaca administratívna agenda (reporting, práca s CRM systémom a pod.)
 • účasť na konferenciách, prezentácia, podpora vedenia pri plánovaní obchodných a marketingových stratégií, spolupráca s marketingovým oddelením

03/2018 - 08/2018

Obchodný reprezentant

Zameranie spoločnosti: Reklamné agentúry

 • veľkoobchodný predaj reklamy firmám (reklamné predmety, tlačoviny, online marketing)
 • starostlivosť o pridelených klientov, akvizícia nových klientov, vedenie agendy
 • vedenie obchodných stretnutí, príprava cenových kalkulácií, spolupráca s reklamnými agentúrami, nastavovanie zliav
 • kompletný management a spracovanie dopytov: objednávky, potlače, logistika, doručenia tovaru, generovanie faktúr, reklamácie
 • spolupodieľanie sa na vytváraní stratégie predaja a ziskovosti spoločnosti

08/2017 - 11/2017

Back office špecialista

Zameranie spoločnosti: Cestovná agentúra

 • asistencia manažérovi a ostatným spolupracovníkom : pravidelný reporting, kontrola a evidencia platieb, základná fakturácia, PR agenda (evidencia dochádzky, gastrolístky)
 • podpora klientov : online check-in, riešenie reklamácií, mílových kariet, poistného, transportu, parkovacích kariet, vybavenie víz
 • starostlivosť o chod kancelárie : telefón, mail, pošta, kuriéri, evidencia a nákup potrieb kancelárie

09/2016 - 12/2016

Recepčná

Zameranie spoločnosti: Hotelové ubytovanie

 • zabezpečovanie plynulého chodu recepcie, management rezervácie, check-in a check-out hostí, poskytovanie komplexných informácií
 • udržiavanie spokojnosti a dobrého hodnotenia na webových portáloch
 • kontrola a koordinovanie skupiny dobrovoľníkov pracujúcich pre hostel a aktivít organizovaných hostelom

03/2016 - 06/2016

Vendor Contact Management Associate

Zameranie spoločnosti: Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá

 • podpora vendorov spoločnosti Amazon prostredníctvom mailovej a telefonickej komunikácie
 • pomoc a riešenie problémov s Amazon platformou (objednávky, katalógové zmeny, faktúry a prípadné sťažnosti,...)

09/2014 - 10/2015

Zákaznícka podpora Google AdWords

Zameranie spoločnosti: Centrum zdieľaných služieb

 • zákaznícka podpora pre užívateľov Google AdWords, Analytics, Nákupy
 • riešenie problémov zákazníkov s nastaveniami Google Produktov: pomoc s vytváraním kampaní, vysvetlenie programových funkcionalít, navrhovanie optimalizácie účtu s cieľom zvýšiť ROI
 • spracovanie a vyhodnocovanie tímových výsledkov, pomoc pri tvorbe stratégií zlepšovania tímových výsledkov (najmä v oblasti oslovovania a ponuky zákazníkom)

03/2013 - 08/2014

Recepčná

Zameranie spoločnosti: Ostatné jedálenské služby

 • zodpovednosť za kontinuálny chod recepcie, administratívne práce, vybavovanie telefonickej, mailovej a poštovej komunikácie
 • evidencia návštevníkov, poskytovanie informácií, rezervácie stretnutí, starostlivosť o bezpečnostné procesy (vystavovanie a aktivácia prístupových kariet)

06/2012 - 03/2013

Recepčná / Asistentka

Zameranie spoločnosti: Advokátska kancelária

 • starostlivosť o chod advokátskej kancelárie, uvádzanie návštev, koordinácia a rezervácia stretnutí
 • administratívna podpora právnikom: preklady kratších textov z/do angličtiny a češtiny, práca s MS Office, Workshare Compare, prieskum Internetu

Vzdelanie / Education
2013 - 2014

Univerzita (Poľsko)

2012 - 2014

Prírodovedecká fakulta

Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
2009 - 2012

Prírodovedecká fakulta

Georgafia a demografia
2005 - 2009

Gymnázium

Informatika a Matematika
2018

Kurz: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

2014

Kurz: Arvato Finance