Administratívny pracovník / Asistent / Recepčná

cvmango ID: 5036

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/2020 - trvá

Hotel Ambassador

Zameranie spoločnosti: Hotelové ubytovanie

 • vítanie, poskytovanie informácií a usmerňovanie hostí zodpovedaním ich otázok a evidovaním ich požiadaviek
 • zodpovednosť za kontinuálny chod recepcie, efektívny servis, príjemné a profesionálne vystupovanie
 • udržiavanie bezpečnosti a riadenie telekomunikačných systémov dodržiavaním pravidiel, nasledovaním procedúr a monitorovaním logbooku
 • tímová práca a efektívna komunikácia v rámci tímu a manažérmi ďalších oddelení (General Manager, Deputy Manager, HR Manager, F&B Manager, Sales and Events,...)
 • dodržiavanie a organizovanie bookingov v súlade so štandardmi a zásadami spoločnosti (check in, check out, upgrade & upsell)
 • služby orientované na zákazníka - zabezpečovanie satisfakcie hostí - "ísť extra míľu" až za vrchol svojich možností

09/2019 - 01/2020

Čašníčka / Floor Supervisor

Zameranie spoločnosti: Reštauračné služby

 • zvládanie viacúčelových úloh naraz a priorizácia zadaní
 • okamžité uvítanie hosťa po príchode a následná starostlivosť o jeho požiadavky
 • excelentná znalosť menu, poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov, podávanie informácií o zložení a ingrediencií toho ktorého jedla, s čím súvisí aj oboznámenosť o
 • udržiavanie pozitívnej tímovej práce po celú dobu zmeny, pravidelná komunikácia s manažmentom, floor tímom, barmanmi, headchefom a events tímom
 • prijímanie a citlivé vybavovanie a odovzdávanie reklamácií zodpovednajúcemu manažérovi, prípadný návrh kompenzácie
 • vyúčtovanie platieb a inkasovanie dlžnej sumy

02/2019 - 07/2019

Nursery Practitioner

Zameranie spoločnosti: Nezisková organizácia

 • starostlivosť o deti v batoľacom veku, zodpovednosť za ich zdravý a optimálny psychický vývin
 • kompletná znalosť a využívanie Štátneho vzdelávacieho programu
 • dodržiavanie štandardov a regulovanie edukácie v súlade so školskou inšpekciou OFSTED
 • key Person System - učiteľka ako kľúčová osoba pre úzku skupinu detí - podporovanie rozvoja detí na základe ich individuálnych potrieb a záujmov
 • každodenná komunikácia s rodičmi pri príchode a odchode detí z predškolského zariadenia na koncepte spätnej väzby
 • budovanie pozitívnych vzťahov a komunikácia na pracovisku s ďalšími kolegyňami - teamwork

03/2018 - 02 - 07/2019

Čašníčka

Zameranie spoločnosti: Reštauračné služby

 • prestieranie stolov vrátane príslušného inventáru
 • privítanie a usádzanie hostí
 • poskytovanie rád pri výbere pokrmov a nápojov
 • prijímanie objednávok od zákazníkov
 • servírovanie objednaných nápojov a pokrmov, podľa potreby dokončovanie prípravy pokrmov na stole
 • prijímanie a odovzdávanie reklamácií zodpovednému pracovníkovi
 • vyúčtovanie platieb a inkasovanie sumy v domácej mene, resp. platobnej karty
 • odnášanie použitého inventáru zo stolov
 • čistenie a údržba pracoviska
 • dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a čistoty na pracovisku.

Vzdelanie / Education
2011 - 2016

Pedagogická fakulta

2003 - 2011

Gymnázium