Asistent / Asistencia vedúcim pracovníkom / Back office špecialista / Finančný poradca / Finančné poradenstvo / Referent

cvmango ID: 5011

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2019 - 02/2020

Špecialista administratívy a podpory predaja / Zástupkyňa vedúcej

Zameranie spoločnosti: 64190 Ostatné peňažné sprostredkovanie

 • príprava podkladov a materiálov pre sieť
 • pracovanie agendy pre Maklérov, Tiperov - zmluvná dokumentácia, vytvorenie, evidencia zložky konzultanta a vypracovanie zmluvnej dokumentácie pre spoluprácu s SFA
 • telefonická a emailová komunikácia so spolupracovníkmi a jednotlivými inštitúciami, IT
 • spracovanie úloh od nadriadených
 • spolupráca a komunikácia s NBS, registrácia spolupracovníkov do bánk a poisťovní
 • spravovanie prístupov do systémov pre spolupracovníkov
 • tipovanie zmlúv do systému, kontrola, spracovanie pošty do inštitúcií, intervencií
 • zaevidovanie a spracovanie došlej produkcie, analýza chybovosti došlej zmluvnej dokumentácie
 • spracovanie a zadávanie do IS MAXX interných a externých intervencií
 • sledovanie a zaevidovanie stornovaných zmlúv v IS MAXX, importovanie upomienok do IS Maxx na ohrozených zmluvách
 • archivácia resp. skenovanie zmluvných dokumentov

2017 - 2018

Špecialista podpory obchodu / SZČO

Zameranie spoločnosti: 66220 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov

 • príprava databáz a práca s CRM
 • spolupráca na projektoch súvisiacich s predajnou sieťou
 • príprava podkladov, metodík a materiálov pre sieť
 • spracovanie agendy pre Maklérov, Tiperov - zmluvná dokumentácia
 • telefonická a emailová komunikácia so spolupracovníkmi a jednotlivými inštitúciami, IT
 • spracovanie úloh od nadriadených
 • spolupráca a komunikácia s NBS, registrácia spolupracovníkov do bánk a poisťovní
 • spravovanie prístupov do systémov pre spolupracovníkov
 • riešenie sťažností, reklamácií ohľadne provízií, vinkulácií
 • dohadovanie stretnutí s klientmi
 • tipovanie zmlúv do systému, kontrola, spracovanie pošty do inštitúcií
 • vypracovanie správ, analýz

2016 - 2017

Asistent oddelenia podpory obchodu

Zameranie spoločnosti: 64990 Ostatné finančné služby okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia i. n.

 • osobná, telefonická, písomná komunikácia so spoločnosťami/poisťovne, banky, DSS, DDS a so sprostredkovateľmi
 • riešenie sťažností, reklamácií ohľadne provízií, vinkulácií
 • riešenie dodatkov k produktom s inštitúciami
 • zjednodušenie a zefektívnenie procesov prebiehajúcich na oddelení
 • príprava podkladov na porady
 • registrácia a odregistrácia sprostredkovateľov v NBS
 • príprava podkladov, metodík a materiálov pre sieť
 • spracovanie agendy pre Maklérov, Tiperov - zmluvná dokumentácia
 • spolupráca a komunikácia s NBS, bankami - registrácia
 • vypracovávanie osvedčení o registrácii a skúškach
 • spravovanie prístupov do systémov pre spolupracovníkov

2008 - 2016

Odborný senior referent / Referent interného auditu

Zameranie spoločnosti: 66220 Činnosti poisťovacích agentov a maklérov

Odborný senior referent (2008 - 2013)

 • komunikácia so spoločnosťami/poisťovne, banky, DSS, DDS a so sprostredkovateľmi
 • spracovávanie produkcie, uzávierky, prijatej a odoslanej pošty, e-mailovej pošty, intervencií, reklamácií, provízií
 • navrhovanie zjednodušenia a zefektívnenia procesov prebiehajúcich na oddelení spracovania zmlúv a kontroly
 • koordinácia brigádnikov, spracovanie personálnych a mzdových podkladov
 • zostavovanie a aktualizácia metodík

Referent interného auditu (2013 - 2016)

 • vybavovanie sťažností a reklamácií klientov, obchodných partnerov a NBS, písomná a telefonická komunikácia
 • vypracovávanie mesačných prehľadov, štatistík
 • spolupráca s právnym oddelením a s ostatnými oddeleniami centrály pri vypracovávanie smerníc a interných usmernení

2002 - 2008

Referent starostlivosti o zákazníka

Zameranie spoločnosti: 35230 Predaj plynu prepravovaného potrubím

 • riešenie požiadaviek odberateľov zemného plynu
 • spravovanie databázy aktívnych a neaktívnych odberných miest
 • riešenie pripojenia, inštalácie, projektovej dokumentácie odberných miest so zazmluvnenými partnermi /firmy, projektanti/
 • evidencia odb. miest a nových odberateľov v programe SAP
 • zabezpečenie odpočtov plynu, spracovanie fakturácie
 • telefonická, e-mailová a osobná komunikácia so zákazníkmi, riešenie sťažností, reklamácií
 • koordinácia montážnikov

Vzdelanie / Education
2009 - 2012

Master of Business Administration
1996 - 2000

Obchodná akadémia

Ekonomika a podnikanie