HR Business Partner / HR Generalist

cvmango ID: 2717

Kandidátka s vysokoškolským vzdelaním, ktorá sa pohybuje v oblasti ľudských zdrojov už viac ako desať rokov. Začínala v personálnej agentúre na pozícii asistentky, kde sa venovala náboru kandidátov zo zahraničia. Neskôr sa zamerala viac na vzdelávacie aktivity a ako manažérka tréningov zastrešovala predaj tréningových aktivít klientom, ale taktiež predaj a organizáciu Assesment centier, Development centier a Outplacement služieb. Kandidátka má taktiež skúsenosti na pozícii HR Business Partner v audítorsko-poradenskej spoločnosti. Pôsobila ako podpora manažérov jednotlivých divízii, s ktorými riešila najmä problematiku vzdelávania a zaškoľovania zamestnancov. Kandidátka zodpovedala aj za nábor nových zamestnancov najmä pre divíziu zameranú na daňovníctvo. Venovala sa náboru zamestnancov od absolventských pozícii až po seniorské pozície. Má skúsenosť s koučovaním kolegov na manažérskych pozíciách. Pokročilá úroveň anglického jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.