Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

HR Generalist / HR Špecialista / Supervízor mzdového oddelenia

cvmango ID: 3581

Kandidátka s ukončeným vysokoškolským ekonomickým vzdelaním. Viac ako 15 – ročné skúsenosti v oblasti spracovania miezd a personalistiky. Zodpovedala za spracovanie miezd pre cca 400 zamestnancov, tvorbu reportov a budgetu pre povinné a rozvojové školenia, optimalizácia pracovných miest, uzávierkové práce. Z pozície Vedúca personálneho a mzdového oddelenia bol jej úlohou aj personálny kontroling za účelom optimalizácie pracovných miest, odkomunikovanie ukončení pracovného pomeru vybraným zamestnancom. Z hľadiska personalistiky zodpovedala za tvorbu pracovných zmlúv, ukončovanie pracovných pomerov, lekárske prehliadky , absolvovanie školení a ich platnosť, uverejňovanie pracovných pozícií, tvorbu postupu pri porušení pracovnej disciplíny, tvorbu vnútorného poriadku a mzdového poriadku. Skúsenosti má aj s prechodom na nový mzdový systém, v rámci čoho pôsobila ako administátor tohto systému. Skúsenosti so SAP.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.