Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

HR Manager

cvmango ID: 2903

Kandidátka má vysokoškolské vzdelanie zamerané na medzinárodný obchod. Má skúsenosti s vedením personálneho oddelenia pre výrobnú spoločnosť so 130 zamestnancami. Zodpovedá za prispôsobenie procesov v oblasti ľudských zdrojov, prijímanie zamestnancov, výplatu miezd, zabezpečenie osobných ochranných prostriedkov, spoluprácu s technikom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plánovanie školení a školení. Kandidátka podporovala nábor nových zamestnancov v spolupráci so správcom závodu. Navrhla a realizovala odmeny spojené s počtom odpracovaných rokov zamestnanca pre spoločnosť. Kandidátka aktualizuje aktuálnu situáciu v spoločnosti prostredníctvom každodenných stretnutí manažérov a individuálnych stretnutí v prípade potreby. Napríklad v prípade disciplinárnych konaní. Spolupracuje s riaditeľom ľudských zdrojov z materskej spoločnosti vo Francúzsku, má zodpovedný postoj k práci a je zainteresovaná na rozvoji svojich zručností v širokej oblasti HR oblasti. Kandidátka má aktívnu znalosť angličtiny.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.