Key Account Manager / Obchodný manažér

cvmango ID: 4576

Kandidát má dlhoročné skúsenosti v rámci obchodu ako Key account manager. Bol zamestnaný ako Obchodný manažér. Začínal s firmami s menším obratom v rámci Nitry. Robili iba paletovú prepravu, balíkovú prepravu. Mal na starosti najmä akvizície nových zákazníkov, customer care. Začiatkom týždňa zvykol byť 1-2 dni v kancelárii, kde riešil potrebnú administratívu, vytváral cenové ponuky a zasielal ich klientom. Zvyšok týždňa pracoval „v teréne“ a chodil na osobné stretnutia s klientmi. Neskôr postúpil na Key account managera, kde mal na starosti kľúčových zákazníkov spoločnosti. Na starosti mal okolo 1000 klientov, 800 z nich bolo „nestálych“. Riešil celé západné Slovensko, aj smer východ. Navrhoval i logistiku, rozvozy v rámci Slovenska. Cenotvorbu si robil sám. Angličtinu má na komunikatívnej úrovni, úroveň B1 (+).

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.