Manažér / Manažér call centra / Prevádzkový manažér

cvmango ID: 5006

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
10/2018 - 10/2019

Operation manager

Zameranie spoločnosti: Skladovanie a uskladňovanie

 • riadenie a zodpovednosť za tím 7 oddelení
 • vedenie, motivácia, tréning a nábor zamestnancov (cca 100 ľudí)
 • kontrola efektivity činností oddelení a pracovných pozícií
 • identifikácia a následné návrhy na zmeny v procesoch
 • reportovanie výsledkov manažmentu
 • zodpovednosť za finančné náklady a výnosy oddelení
 • komunikácia s vedením spoločnosti a ostatnými úsekmi spoločnosti

08/2015 - 10/2018

Teamleader

Zameranie spoločnosti: Sieť lekární

 • riadenie tímu 30 farmaceutov (vedenie, motivácia, nábor)
 • odborný tréning a rozvoj zástupcov
 • zodpovednosť za obchodné výsledky tímu
 • reportovanie výsledkov manažmentu
 • súčasť projektového tímu (EDS)
 • komunikácia s vedením spoločnosti a ostatnými úsekmi spoločnosti

05/2011 - 07/2015

Call centre Team Leader / Call centre operator

Zameranie spoločnosti: Ostatné peňažné sprostredkovanie

Call centre Team Leader (05/2012 - 07/2015)

 • vedenie tímu 12 operátorov call centra a zákazníckeho servisu
 • rozdeľovanie a koordinácie práce operátorov
 • zodpovednosť za výkonnosť a produktivitu práce referátu
 • rozvoj operátorov – tréning komunikácie, koučing
 • reportovanie a analýza výsledkov
 • komunikácia s vedením spoločnosti a ostatnými úsekmi spoločnosti

Call centre operator (05/2011 - 05/2012)

 • poskytovanie komplexných informácií o produktoch a službách banky a jej dcérskych spoločností – infolinka pre externých klientov
 • poskytovanie informácií o metodických postupoch a obchodných podmienok produktov a služieb – help desk pre pracovníkov pobočiek
 • starostlivosť o databázu kontaktov
 • podpora projektov marketingu

09/2009 - 04/2011

Call centre operator

Zameranie spoločnosti: Ostatné telekomunikačné činnosti

 • spracovanie a riešenie reklamácií klientov
 • identifikácia technických problémov a ich riešenie
 • poskytovanie informácií o produktoch a službách
 • spracovanie a aktualizácia databáz a dát
 • spracovanie získaných informácií a ich implementácia do metodických postupov

Vzdelanie / Education
1998 - 2001

Stredné odborné učilište

Elektrotechnika