Manažér správy budov / Manažér údržby / Facility manažér

cvmango ID: 2706

Kandidát, ktorý má 8+ ročné skúsenosti z manažérskych pozícií v oblasti údržby budov a zariadení vo výrobe. Aktuálne pracuje ako F&M Manager. Má na starosti vedenie 10 ľudí (6 mechanici, 3 upratovačky, 1 SBS) a spravovanie 5 poschodovej budovy (30000 m2). V spoločnosti nefungoval žiaden systém v oblasti ochrany životného prostredia, triedenia odpadov alebo BOZP, ktorý musel nastaviť. Kandidát má skúsenosti aj s vedením výberových konaní na dodávateľské služby (5 firiem, rovnaké zadanie), organizovaním a dozeraním nad vykonanými prácami, objednávaním náhradných dielov a sledovaním skladových zásob, komunikáciou so štátnymi orgánmi (životné prostredie, stavebný úrad, inšpekcia práce, ...). Má aktívnu vyhlášku §23. Ako manažér má skúsenosti s hodnotením a motivovaním zamestnancov, preferuje ľudský prístup a snaží sa udržiavať s nimi pravidelný osobný kontakt, v prípade riešenia problémov poukazuje na príklady. Má veľmi dobré komunikačné a prezentačné zručnosti. Aktívna úroveň anglického jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.