Manažér údržby / Technický riaditeľ

cvmango ID: 4272

Tento kandidát je pánom s rozsiahlou technickou a technologickou odbornosťou vo výrobnom prostredí. Pracoval najmä v chemickom a petrochemickom priemysle, ale stretol sa napríklad aj s potravinárskym priemyslom. Jeho prvá pracovná skúsenosť bola veľmi pasívna, takže túto prácu ukončil. Plánovala sa výstavba druhej jadrovej elektrárne, ale bola pozastavená. Potom pracoval pre lídra v petrochemickom priemysle a bol technickým dozorom pri výstavbe viacerých zariadení. Podporoval výrobu a investičnú výstavbu. Poskytoval poradenstvo pri realizácii, príprave technických úloh. Skontroloval súlad budovy s plánmi. V prípade odchýlok navrhol optimalizáciu a zaistil implementáciu. Pracoval napríklad na projekte ťažkého hydrokrakovania a technológie destilácie, zásobníkoch a ďalších. V roku 2000 dostal lepšiu ponuku. Bol predajcom automatizačných technológií. Cestoval a navštívil niekoľko tovární a prišiel do kontaktu s rôznymi technológiami - ťahanie umelých vlákien, miešanie a varenie farieb, lisovanie vo Figare, čistenie odpadových vôd a mnoho ďalších. Nastala kríza na chemickom trhu, a preto sa rozhodli spoluprácu ukončiť. Potom dočasne pracoval pre priateľa. Samotný predaj mu však „nevyhovoval“, chcel pokračovať v údržbe a využívať poznatky, ktoré získal od zákazníkov. V aktuálnej spoločnosti (producent etanolu) začal keď mala firma 50 zamestnancov. Teraz je tam 300 zamestnancov. Kandidát prešiel niekoľkými technickými pozíciami v tejto spoločnosti. Tri roky pôsobil ako vedúci údržby - bol zodpovedný za meranie a reguláciu (automatizáciu), elektrické, mechanické časti. To však zahŕňalo veľmi široký rozsah práce. Teraz je zodpovedný iba za meranie, kontrolu a elektro. Postupne stál pri otváraní ďalších výrobných procesov. Ide väčšinou o kontinuálne procesy. Kandidát stál pri stavbe a rozbehu kotolne. Bol vedúcim tímu až 22 členov, v súčasnosti má tím 16 ľudí, 3 na jeho úrovni. Iní mu reportujú. Organizačne spadá pod manažéra údržby a ten pod technického riaditeľa. Je tiež garantom výroby tepla a elektriny pre jeden subjekt.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.