Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Marketingový manažér / PR manažér

cvmango ID: 5708

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
10/2018 - trvá

Marketingový manažér

Zameranie spoločnosti: Kúpa a predaj vlastných nehnuteľností

 • komplexné marketingové a komunikačné online/offline aktivity, manažment administrácie a optimalizácie webov, tvorba a návrhy webového obsahu a grafiky v oblasti stavebného developmentu
 • orientácia na B2B aj B2C
 • tvorba reklamnej kampane, spolupráca s médiami, s promo a reklamnými agentúrami
 • tvorba tlačených a prezentačných materiálov
 • správa Office 365
 • interná komunikácia
 • social media, online analýzy a štatistiky, monitoring konkurencie

06/2016 - 05/2018

Marketing manager Katrin, CEE

Zameranie spoločnosti: Výroba papiera a lepenky

 • komplexné medzinárodné marketingové aktivity týkajúce sa B2B prostredia pre veľkoobchodnú značku Katrin - sektor CEE - stredná Európa (SK, CZ, HU, Balkán)
 • analýza potrieb B2B zákazníka/distribútora/veľkoobchodu
 • uvádzanie nových výrobkov, spolupráca s Key Account manažérmi
 • reporting, budgeting, zahraničné meetingy
 • tvorba a návrhy grafiky, katalógov, letákov, spolupráca s agentúrami
 • PR, organizácia eventov, školení distribútorov a sales manažmentu
 • pôsobenie v medzinárodnom papierenskom priemysle koncernu

2015 - 2016

Manažér pre marketing

Zameranie spoločnosti: Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.

 • komplexné marketingové a komunikačné online/offline aktivity, manažment administrácie a optimalizácie webov, tvorba a návrhy webového obsahu a grafiky (aplikácie, vzdelávací obsah, prieskumy, mailing)
 • tvorba reklamnej kampane, spolupráca s médiami (TV, Rádio, Print), s promo a reklamnými agentúrami
 • organizácia eventov, public relations
 • social media, online analýzy a štatistiky (napr. google analytics)

2012 - 2015

Marketing a PR manažér

Zameranie spoločnosti: Výroba základných farmaceutických výrobkov

 • komplexné marketingové aktivity, tvorba reklamnej kampane
 • B2B (zavedenie a návrh B2B systému, nastavenie B2B procesov, analýza potrieb B2B zákazníka, cenová stratégia a tvorba cenníkov)
 • B2C (administrácia a optimalizácia webov a e-shopu, podpora kamennej predajne, zabezpečovanie online aj offline reklamy pre maloobchod, veľkoobchod a e-shop, prieskum trhu a nových produktov)
 • tvorba a návrhy grafiky, katalógov, letákov, spolupráca s grafikom, komunikácia s médiami, organizovanie výstav, komunikácia so zahraničnými dodávateľmi
 • založenie a vedenie reklamného štúdia Panacea Promotion - vývoj nových produktov, digitálna tlač

2010 - 2012

Manažér - skladové hospodárstvo, marketing

Zameranie spoločnosti: Módne odevy

 • zabezpečovanie a riadenie dodávok tovaru a reklamných materiálov
 • administrácia webu a eshopu
 • tvorba grafických podkladov, vedenie skladu na softvérovej úrovni, orientácia v oblečení sportswear a konfekcie
 • skladové hospodárstvo a ekonomický software
 • komunikácia s dodávateľmi

Vzdelanie / Education
2004 - 2009

Fakulta Prírodných Vied

Mediamatika - marketingová komunikácia
2002 - 2004

Fakulta Špeciálneho Inžinierstva

Krízový a bezpečnostný manažment
1998 - 2002

Gymnázium