Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Obchodno-technický zástupca / Key account manager / Obchodný manažér

cvmango ID: 2663

Kandidát s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti technického obchodu. Najrelevantnejšie skúsenosti získal u distribútora spojovacieho materiálu, kde pracoval ako Sales Manager. Zastrešoval celé produktové portfólio – spojovací materiál a stavebnú chémiu. Komunikoval s rôznymi typmi zákazníkov – väčšie stavebné spoločnosti, menší živnostníci, maloobchodné a veľkoobchodné prevádzky. Na začiatku pôsobenia v spoločnosti bol zameraný len na akvizíciu nových zákazníkov, neskôr už išlo o udržiavanie portfólia, starostlivosť o zákazníka a zlepšovanie servisu. Okrem obchodu bol zodpovedný aj za zvyšovanie povedomia o spoločnosti. Podieľal sa na tvorbe marketingovej stratégie, výber spôsobu propagácie, vyhodnocovanie marketingových akcií. Má veľmi dobrý všeobecný prehľad na trhu, nakoľko nebol zameraný len na jeden typ zákazníkov. Jeho silnou stránkou sú komunikačné a vyjednávacie zručnosti, vystupovanie má na úrovni a má veľmi dobré analytické a logické myslenie.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.