Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Obchodný manažér / Obchodný riaditeľ / Regionálny riaditeľ

cvmango ID: 5175

Manažér a Obchodný riaditeľ so skúsenosťami s budovaním firiem na Slovensku, značky, obchodných kanálov, a zvyšovaním obchodného podielu na trhu so stavebnými materiálmi, náradia a doplnkov. Počas kariéry výborne využíval systém zvyšovania produktového portfólia, zaviedol vzorkové predajne a prerobil systém logistiky s prihliadnutím na jednoduchú obsluhu a dostupnosť tovaru pre zákazníka. Kariérne postupne rástol a postupne sa prepracoval až na Vedúceho predaja s kompetenciami prokuristu zahraničnej obchodnej spoločnosti. Počas 7 rokov vybudoval tím 8 obchodníkov, 3 projektantov, 6 logistikov a 1 marketingového pracovníka, kde optimalizoval efektivitu pracovného času formou prerozdelenia regionálneho zastúpenia, zjednotenia produktového portfólia a nastavenia schémy komunikačných osôb pre zákazníkov, ako i zabezpečenia plynulej distribúcie objednaného tovaru priamo k zákazníkom. Jeho manažérsky štýl sa vyznačuje usmerňovaním aktivít tímu, jeho neustáleho mentorovania a poskytovania kvalitnej spätnej väzby na fungovanie každého jednotlivca. Okrem aktívnej starostlivosti o obchodné výsledky, sa neustále staral aj o spokojnosť kľúčových klientov a dbal na neustále školenie zákazníkov – remeselníkov a zástupcov malých stavebných firiem. Kandidát má zodpovedný prístup k riadeniu firmy ako celku s priamou angažovanosťou v oblasti obchodu, logistiky a marketingu. Vie si stanoviť ciele a postupne ich aj naplniť systematickými krokmi. Zároveň treba poukázať na jeho cit pre identifikáciu potrieb zákazníkov a pretavenie potrieb do fungujúceho obchodného modelu. Pri riadení marketingových aktivít sa riadi zásadami, že musia priniesť hlavne osoh koncovému zákazníkovi a to či už jednoduchým prístupom k pracovným postupom, produktovým listom, prípade fórum s odbornými témami a video postupmi. Kandidát ovláda nemecký jazyk, pracovnú znalosť práce so SAP CRM, balíčkom MS Office a MS Outlook.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.