Obchodný zástupca pre medicínsky/laboratórny/farmaceutický priemysel / Vedecko-výskumný pracovník / Projektový manažér

cvmango ID: 4683

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním v odbore chémia a biotechnológia. Má 15 ročné skúsenosti s obchodom, zastrešoval najmä stredné a západné Slovensko, ale mal klientov aj na východnom Slovensku a na Morave. Skúsenosti s tendrami, fondami EU a elektronickým trhovníctvom. Návštevy klientov si plánoval podľa dôležitosti a aktuálnych projektov. Pri zisťovaní potrieb a zabezpečení obchodu sa mu osvedčilo zisťovanie technických potrieb u laborantov a rádových zamestnancoch a následná komunikácia s nákupcami a manažmentom ohľadom cenovej ponuky a podmienok. S klientmi si budoval dlhodobé vzťahy, ktoré podporoval spoľahlivosťou, znalosťou vo svojom odbore, ohľaduplnosťou a kvalitou dodaných prístrojov a produktov. Spracovával dokumentáciu, prekladal jednoduchšie návody a zložitejšie kontroloval po prekladateľskej spoločnosti. Pri dodaní zložitejších prístrojov spolupracoval so servisnými technikmi, jednoduchšie prístroje zapájal sám a zaškoľoval personál. Klientom bol k dispozícií aj po dodaní pre konzultáciu alebo prípadné reklamácie. Komunikoval s dodávateľmi z Európy, Ázie i Ameriky. Využíval možnosti zaškolenia priamo u dodávateľov v tréningových centrách. Kandidát má profesionálne vystupovanie a vzbudzuje dôveryhodný dojem u klientov. Napriek aktuálnemu projektu mimo obchodu ho kontaktujú bývalí klienti s prosbou o dodanie prístrojov alebo poradenstvo. Kandidát im odporučí, kto by im mohol požadovaný produkt aktuálne dodať. Aktívna znalosť anglického jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.