Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Oblastný riaditeľ / Oblastný manažér

cvmango ID: 5439

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
07/2019 - trvá

Regionálny manažér SME

Zameranie spoločnosti: Telekomunikačné služby

 • riadenie a koordinácia partnerských predajní SME a obchodníkov internej siete so zameraním na malých a stredných podnikateľov
 • nastavovanie obchodnej stratégie a implementovanie strategických obchodných krokov za účelom dosahovania stanovených obchodných cieľov spoločnosti
 • koučing, vzdelávanie a motivácia obchodníkov v predajných zručnostiach
 • pravidelná kontrola a reporting nastavených cieľov

01/2017 - 06/2019

Oblastný riaditeľ

Zameranie spoločnosti: Neživotné poistenie

 • priame riadenie tímu 8 manažérov obchodných skupín
 • nastavovanie obchodnej stratégie priamo riadeného oblastného riaditeľstva, za účelom dosahovania stanovených cieľov primárne v oblasti životného a neživotného poistenia, a hypotekárnych úverov
 • profesionálne vyhľadávanie a vedenie tímu finančných agentov a nových manažérov s cieľom zabezpečovať ich rozvoj, koučovanie, motiváciu a neustály rast
 • osobná zodpovednosť za zverené riaditeľstvo a budovanie pozitívneho imidžu v danom riaditeľstve

2013 - 12/2016

Oblastný riaditeľ / Riaditeľ pobočky

Zameranie spoločnosti: Ostatné peňažné sprostredkovanie

Oblastný riaditeľ (2015 - 12/2016)

 • starostlivosť o tím riaditeľov pobočiek a rozvíjanie ich manažerských zručností
 • vo zverenej oblasti regiónu sa podieľať na rozvoji a riadení riaditeľov a ich tímov a ich zverených pobočiek
 • aktívná podpora a riadenie manažérov v tíme nastavenie a sledovanie personálnych procesov v tíme
 • personálne zastrešenie zverenej oblasti v počte 7 obchodných miest
 • zodpovednosť za plnenie obchodného plánu
 • vzdelávanie manažérov a obchodníkov
 • motivácia a koučing

Riaditeľ pobočky (2013 - 2015)

 • zodpovednosť za obchodnú, personálnu a procesnú stránku riadenia pridelenej pobočky
 • rozvíjanie dobrých klientskych vzťahov, špeciálne s VIP klientmi banky
 • riadenie obchodných aktivít pobočky s cieľom čo najefektívnejšie ponúkať produkty a služby klientom na zverenej pobočke
 • orientácia na dosiahnutie stanovených obchodno-finančných plánov a ich následné vyhodnotenie
 • riadenie tímu zamestnancov a ich pracovno-právnych práv a povinností
 • zabezpečenie každodenného bezproblémového chodu bankovej pobočky

2007 - 2013

Viazaný finančný agent

Zameranie spoločnosti: Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností

 • finančné poradenstvo na základe písomnej zmluvy uzavretej s klientom
 • poskytovanie odbornej pomoci, informácií, stanovísk, odporúčaní a osobných finančných plánov klientovi vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytnutí finančnej služby

Vzdelanie / Education
2017 - trvá

Fakulta managementu

Manažment
2003 - 2007

Pedagogická a sociálna akadémia

2014

Kurz: Taktika prechodu a štartu manažéra - Vedenie ľudí a tímov - Komunikácia na pracovisku - Motivácia pracovníkov - Vedenie porád a stretnutí

2004

Kurz: Anglický jazyk