Plant Controller / Project Manager / Cost Reduction Manager / Cost Accounting Manager / Supply Chain Specialist

cvmango ID: 4690

Kandidát má 14 rokov finančných skúseností v úlohe kontrolóra pre medzinárodné výrobné spoločnosti. Mal príležitosť spolupracovať pri implementácii ERP, fúziách spoločností a projektoch transformácie. Od roku 2018 vedie nákladové účtovníctvo výrobného závodu so 6 obchodnými jednotkami uprostred transformácie EMEA Finance mimo Slovenska vrátane zmien: ERP systém, účtovníctvo, výkazníctvo a interný proces. Okrem toho riadil kontrolu nákladov, monitorovanie výrobných tokov / odchýlok, vytvoril rozpočty z oblasti finančných operácií vrátane sledovania na konci mesiaca (odsúhlasenie; odchýlky odbytu; časové rozlíšenie: práca, náklad, rezerva / preklasifikácia). Okrem toho navrhol generátor hodinových sadzieb, efektívnosti, produktivity a úspor / strát SK HUB, ktorý sa stal sprievodcom pre EMEA HUB. Kandidát zdôrazňuje svoju odbornosť ako autor predikčného modelu, keď sa mení výrobná kapacita (náklady, sadzby, efektívnosť) a znížené clá len na zozname činností s pridanou hodnotou. Aktívna znalosť anglického jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.