Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Produktový manažér / Marketingový manažér

cvmango ID: 5512

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2018 - trvá

Product Manager

Zameranie spoločnosti: Farmaceutická spoločnosť

 • tvorba a implementácia produktových plánov a stratégií.
 • vytváranie mena značky, uvádzanie nových produktov na trh (Pre - launch, Launch, Post Launch aktivity)
 • aktívna komunikácia a spolupráca s externými partnermi, dodávateľmi, výrobcami, sieťami lekárni
 • analýza trhu a produktov, monitoring konkurencie, príprava a realizácia marketingových aktivít, sledovanie rozpočtu
 • príprava a aktívna účasť na odborných podujatiach, príprava a návrh propagačných materiálov, produktové školenie obchodného tímu
 • udržiavanie a rozvoj pravidelných a nových kontaktov s KOL´s

01/2017 - 10/2017

Strategy Product Manager

Zameranie spoločnosti: Zdravotná poisťovňa

 • produktové riadenie a účasť na produktovom riadení pri vývoji a realizácií strategických projektov v zdravotníctve so zameraním hlavne na nové spôsoby organizácie zdravotnej starostlivosť
 • rozvoj programov integrovanej zdravotnej starostlivosti a produktov starostlivosti o chronicky chorých pacientov v spolupráci s KOL´s
 • vyhľadávanie nových možností na zefektívnenie činností spoločnosti
 • identifikovanie problematických oblastí a navrhovanie riešení
 • mapovanie trendov a vývoja zdravotníctva vo svete

01/2014 - 06/2016

Public Relations Manager / Product Manager

Zameranie spoločnosti: Farmaceutická spoločnosť

 • tvorba a implementácia produktových a PR projektov (externých a interných), viditeľňovanie spoločnosti a produktov vo vzťahu k verejnosti v spolupráci s pacientskymi organizáciami a KOL´s
 • vytváranie PR a komunikačných stratégií, práca na promo materiáloch, zodpovednosť za manažment tlačových správ a monitoring médií, manažment pre eTMS systémy, aktívna účasť na kongresoch, príprava seminárov
 • zodpovednosť za webovú stránku, dodržiavanie stanovených biznis a produktových plánov a cieľov
 • vytváranie a realizácia produktových stratégii, komunikácia s kľúčovými lekármi v oblasti endokrinológie, edukácia HGH novo nastavených pacientov
 • vytváranie produktových materiálov pre odbornú a laickú verejnosť, napĺňanie stanovených biznis plánov, rozšírenie a vytvorenie kompletne novej produktovej stratégie na nový cieľový segment
 • segmentácie zákazníkov a prispôsobovanie produktovej stratégie

03/2005 - 01/2014

Sales & Marketing Specialist / Sales & Marketing Coordinator / Project specialist

Zameranie spoločnosti: Farmaceutická spoločnosť

Sales & Marketing Specialist (04/2008 - 01/2014)

 • organizácia a realizácia eventov, workshopov, kongresov, promo akcií
 • spolupráca s event agentúrami
 • interná a externá komunikácia, presné vedenie evidencie dokumentov
 • zodpovednosť nad ochranou osobných údajov, podpora v rámci PR aktivít, kompletná marketingová starostlivosť o webovú stránku

Sales & Marketing Coordinator (04/2006 - 04/2008)

 • podpora pri organizácii produktových aktivít, seminárov a kongresov
 • aktívna podpora PM a BUM
 • príprava a obsluha databáz
 • riadenie toku marketingových materiálov atd. a plnenie úloh zadaných od PM BUM

Project specialist (03/2005 - 04/2006)

 • kontakt, komunikácia s klientom, akvizícia, fakturácia, práca s finančnou hotovosťou, administratívna činnosť

Vzdelanie / Education
2013 - 2016

Univerzita

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve
1999 - 2004

Fakulta Masmediálnej komunikácie