Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Projektový manažér / Konštruktér

cvmango ID: 2862

Kandidát vyštudoval Materiálovú technologickú fakultu, odbor: Počítačová podpora návrhu a výroby (kombinovaná forma štúdia). Popri vysokej škole bol zamestnaný na trvalý pracovný pomer v automotive spoločnosti, kde si prešiel dvoma oddeleniami, a to oddeleniami výroby a kvality. Od roku 2013 pracuje na špecializovanom oddelení, kde zodpovedá za technické plánovanie - plánovanie investícií na meracie prípravky, zadávanie technických požiadaviek dodávateľom, testovanie vyrobených prípravkov, schvaľovanie povolení na výrobu prípravkov. Kandidát má tiež zodpovednosť za sledovanie technických zmien, následné pripomienkovanie a zapracovanie do konštrukcie. Takisto má skúsenosť so samotným konštruovaním jednoduchých plastových prípravkov, napr. pre vhodné uchytenie svetlometu, na zadný nárazník, strešný nosič a pod. Konštruuje v softvéri CATIA (4 - 5 výkresov ročne). Momentálne pracuje na troch projektoch v pred-sériovej fáze, čo si vyžaduje časté nadčasy. Pri jednom projekte komunikuje s cca 6 nemeckými dodávateľmi, a podniká časté služobné cesty do Nemecka. Má aktívnu znalosť nemeckého jazyka, pokročilú znalosť programu CATIA, ktorý používa na dennej báze.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.