Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Regionálny manažér / Vedúci predajne

cvmango ID: 4234

Kandidát má dlhoročné skúsenosti v rámci retailu ako Vedúci predajne i ako Regionálny manažér. Začínal ako Vedúci predajne, kde detailne porozumel nákupu a retailu. Neskôr už riadil tím o veľkosti 8 ľudí a momentálne má na starosti 14 prevádzok. Prevádzky pravidelne navštevuje, nastavuje si s nimi plány obratov, motivuje zamestnancov k zákazníckym službám na vysokej úrovni, rieši personálne zmeny (sám vedie pohovory s novými zamestnancami). Spolupracuje i s centrálou ohľadom rôznych nariadení a je zvyknutý byť v neustálej telefonickej pohotovosti v prípade potreby. Zamestnancov sa snaží motivovať súťažami – finančné alebo vecné ohodnotenie. Kandidát aktívne komunikuje v anglickom jazyku.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.