Vedúci prevádzky / Oblastný manažér / Prevádzkový manažér hotela / Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo

cvmango ID: 4947

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
10/2017 - 06/2019

Vedúci recepcie / Riaditeľ

Zameranie spoločnosti: Služby v cestovnom ruchu / Ubytovacie zariadenie

Vedúci recepcie (10/2017 - 12/2017)

 • vedenie pohovorov, výbery a školenia zamestnancov
 • vedenie, monitorovanie a motivácia tímu, poskytovanie poradenstva a podpory
 • promptné vybavenie sťažností a pripomienok hostí
 • zodpovednosť za finančné operácie na recepcii
 • monitorovanie upratovania
 • reakcia na spätnú väzbu hostí
 • zodpovednosť za skupinové rezervácie

Riaditeľ (12/2017 - 06/2019)

 • udržiavanie hodnôt reťazca a spokojnosti hostí
 • zavedenie prevádzkových procesov v novootvorenom hosteli
 • dohľad nad každodennou prevádzkou
 • nábor a školenie manažérov a zamestnancov
 • tvorba a správa rozpočtov
 • hodnotenie výkonnosti a produktivity
 • vývoj a implementácia stratégií rastu
 • analýza účtovných údajov
 • príprava pravidelných správ pre vedúcich a majiteľov

08/2016 -08/2017

Vedúci prevádzky - Vedúci oddelenia

Zameranie spoločnosti: 47640 Maloobchod so športovými potrebami v špecializovaných predajniach

Vedúci prevádzky (08/2016 - 12/2016)

 • zodpovednosť za bezpečnosť zákazníkov a kolegov
 • riadenie dostupnosti a presnosti zásob
 • kontrola a optimalizácia nákladov
 • plánovanie a organizácia obchodných presunov

Vedúci oddelenia (12/2016 - 08/2017)

 • zodpovednosť za odbor turistiky a jazdectva
 • zodpovednosť za hospodárske výsledky oddelenia
 • výber nových členov tímu, školenie a vedenie tímu
 • spolupráca s ostatnými vedúcimi oddelení

10/2012 - 06/2015

Zameranie spoločnosti: 96040 Služby týkajúce sa telesnej pohody

 • zodpovednosť za vedenie recepcie
 • práca s pokladňou
 • poskytovanie poradenstva zákazníkom

Vzdelanie / Education
2013 - 2015

Manažment cestovného ruchu
2010 - 2013

Podnikanie v obchode a cestovnom ruchu
2006 - 2010

Obchodná akadémia