Vedúci výroby

cvmango ID: 4476

Kandidát najrozsiahlejšie pracovné skúsenosti nadobudol na pozícii Vedúci výroby. Vo výrobnej spoločnosti je zodpovedný za riadenie výroby a tímu 30 podriadených. Ide o programátorov, expedientov, operátorov na rezačkách, brúskach, frézach, CNC, .... Pri nástupe do firmy bolo veľkým problémom nedodržiavanie termínov a kandidát dostal za úlohu tento problém vyriešiť. Zaviedol do spoločnosti systém plánovanie na týždňovej báze (rovnako aj presné naplánovanie kooperácii + úprava termínov so zákazníkmi) a zaviedol aj systém odmeňovania pre podriadených (zaviedol efektivitu, meranie normovačov a podľa nich sa odvíjajú bonusy pre zamestnanca). Kandidát v prípade technických problémov alebo auditov komunikuje so zákazníkmi v slovenskom alebo i anglickom jazyku. S podriadenými rieši dochádzku, dovolenky, bonusy, školenia. Má množstvo praktických skúsenosti v oblasti výroby a vedenie ľudí.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.